style .wsite-button, .blog-button { border-radius:10px; }